Verduurzamen met koffie

Verduurzamen met koffie

Steeds meer facilitair managers hebben als doelstelling om meer te verduurzamen binnen een organisatie. Circulariteit en het reduceren van de afvalstromen staat daarbij centraal. Hoe je kunt verduurzamen met koffie.

Verduurzamen met koffie
Patrick Koster: "Wat veel mensen niet weten, is dat er niet alleen CO2-uitstoot ontstaat bij het branden van koffie, maar ook wanneer het koffiedroes in een GFT-bak belandt."

Grondstoffen worden schaars en om klimaatverandering tegen te gaan moeten we gaan hergebruiken. Circle of Beans-koffie biedt antwoord op dit vraagstuk en bij het behalen van meerdere duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie. Circulariteit en reductie staan op dit moment volop in de aandacht. Met de stijgende prijzen voor grondstoffen en de schaarste die ontstaat, moeten we naar een economie waarin hergebruik de nieuwe norm is. Het eenmalig gebruik maken van een grondstof is erg schadelijk voor het klimaat en daarnaast niet altijd nodig. Door de focus te leggen op circulair inkopen, ontdekken we vaak waardevolle grondstoffen die normaal bij het restafval belanden. Dat is zonde en dus is het tijd om daar iets aan te doen.

Rol facilitair manager

De facilitair manager speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van een organisatie. Zij weten wat er speelt op zowel de werkvloer als in de organisatie en zijn verantwoordelijk voor het volledige inkoopproces. Zij bepalen wat een organisatie (circulair) inkoopt en welke grondstoffen uiteindelijk bij het
restafval belanden. Binnen een organisatie zijn er namelijk verschillende afvalstromen. Kijkende naar de koffiebeleving zijn er verschillende stromen die ontstaan waaronder koffiedroes, single-use verpakkingen en CO2-uitstoot bij zowel het branden van koffie als het bevoorraden van de koffiemachines.

Afval verminderen door het drinken van koffie

Een koffie aanbieden die bedrijven helpt om de CO2-uitstoot en afvalstromen beduidend te verminderen bij het drinken van een kop koffie. Dat was het doel. Samen met Faircompany en Wageningen University & Research kwam MAAS met Circle of Beans. Een 100% circulaire koffie, waar geen grondstof verloren
gaat of CO2-vervuiling plaatsvindt. “Wat veel mensen niet weten, is dat er niet alleen CO2-uitstoot ontstaat bij het branden van koffie, maar ook wanneer het koffiedroes in een GFT-bak belandt” vertelt Patrick Koster, van Faircompany. “Per kilo koffiedroes is dat ongeveer 2,2kg CO2-uitstoot. Dit terwijl we van dit droes een biogas kunnen maken en dus een waardevolle grondstof”. Zonde om te laten verdwijnen bij het restafval.

Koffiebonen branden op biogas

Met Circle of Beans wordt koffiedroes, dat vrijkomt bij het bereiden van een kop koffie, apart ingezameld en wordt het naar de branderij in Ede gebracht. Hier gaat al het koffiedroes in een aparte koffiereactor waar speciaal gekweekte bacteriën aan worden toegevoegd. De bacteriën zetten het koffiedroes om in biogas, waar vervolgens de nieuwe groene koffiebonen op worden gebrand. De koffiebrander is dus niet aangesloten op het gasnet, maar maakt gebruik van duurzaam gas.


“Na het branden van de koffiebonen maken we van het resterende biogas CNG (groen gas), dat we vervolgens gebruiken als brandstof voor onze auto’s. Deze zetten we in bij de gehele distributie van de koffiebonen en het koffiedroes voor onze klanten. Hierdoor gaan we ook bij de bevoorrading van onze locaties verspilling tegen en houden we de ecologische voetdruk laag.”

Geen onnodig afval meer

“Maar we gaan verder en vermijden al het ‘onnodig afval’ bij de productie van deze unieke koffie” zegt Patrick. “Zo worden de gebrande koffiebonen niet in single-use koffieverpakkingen geleverd. We maken in plaats daarvan gebruik van herbruikbare emmers, die we daarna inzetten voor het inzamelen van het
koffiedroes. We besparen hierdoor honderden kartonnen dozen en koffieverpakkingen die normaal op de brandstapel belanden” zegt Patrick.


Deze koffie scoort dan ook erg goed bij bedrijven die ervoor kiezen om circulair of afvalvrij in te kopen. Er is met deze koffie namelijk geen restafval. “Alles wat we leveren bij een klant, nemen we ook weer mee. Daarnaast bieden we een koffie die een medewerker goed laat voelen. Het drinken van deze koffie draagt namelijk bij aan een betere en duurzame wereld. Daar wordt iedereen blij van.”

Maatregelen tegen klimaatverandering


Om klimaatverandering tegen te gaan, heeft het Europese Parlement de Europese klimaatwet aangenomen. Een van de doelstellingen is om voor 2030 ten minste 55% van de CO2-uitstoot te reduceren. Om dit te realiseren worden bedrijven verplicht om de CO2-uitstoot van een bedrijf te meten
en daarbij een verbetering in de processen te laten zien.
Uiteraard wordt hierbij al snel gekeken naar bijvoorbeeld het wagenpark en de distributie van goederen.
Koffie, en de daarbij horende reststromen, wordt daarin vaak over het hoofd gezien maar is een hele belangrijke factor. Door over te stappen naar de koffie van Circle of Beans, wordt direct bijgedragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot en de hoeveelheid afval. Zo kun je als facilitair manager de duurzame doelstellingen behalen. En dat allemaal door het drinken van een heerlijke kop koffie.

Dit artikel is gesponsord door Maas.