FNV: "Stakingsbereidheid voor cao-compensatie is groot"

FNV: "Stakingsbereidheid voor cao-compensatie is groot"

Vakbond FNV initieerde de gesprekken met Schoonmakend Nederland om te komen tot een compensatie voor de sterk gestegen inflatie in de schoonmaak-cao. De reactie die daarop kwam van de werkgeversorganisatie was volgens FNV slap. "Nu op je handen gaan zitten kan niet", zegt vakbondsbestuurder Renate Bos.

Het onderwerp prijscompensatie in de cao kwam volgens Bos al voor de zomer bovendrijven. “We hadden in december van 2021 een goede cao afgesloten waar we achterstonden. Alleen begon de inflatie zo hard te stijgen dat we steeds meer signalen kregen van schoonmakers die de eindjes niet aan elkaar konden knopen. Sommigen van hen worden geconfronteerd met bedragen voor energie die oplopen tot 700 euro per maand en de prijzen in de winkels lopen steeds harder op. Dat kunnen ze niet meer dragen. Daarbij komt dat ook het minimumloon omhoog is gegaan waardoor het verschil met het cao-loon in de schoonmaak niet zo groot meer is. Al met al wilden we daarom om tafel met de werkgevers want we vinden dat we met deze prijsstijgingen nu niet meer konden wachten tot een nieuwe cao in juni 2024.”

Cijfers uit enquête

FNV hield in september een enquête onder haar leden. Daar kwamen de volgende cijfers uit:

  • 48% komt aan het einde van de maand geld tekort
  • 66% is bang voor schulden
  • 10% heeft schulden
  • 42% verwacht schulden te krijgen
  • 76% vindt dat ze te weinig verdienen voor het werk dat ze doen
  • 70% zet de verwarming lager
  • 73% bespaart op de boodschappen
  • 13% slaat maaltijden over om geld te besparen

Slappe reactie Schoonmakend Nederland

Het steekt Bos dat werkgevers eerst een onderzoek willen doen, voordat ze eventueel tot actie overgaan. “Dat is een slappe reactie. Ze willen alleen naar 2023 kijken. De inflatie in oktober dit jaar was 16,8 procent. Dan moeten we niet wachten totdat er een onderzoek ligt, maar moeten we in actie komen. Daarbij komt dat schoonmaakbedrijven in het tweede kwartaal volgens het CBS een omzetstijging van 18 procent boekten ten opzichte van een jaar geleden. Verder is er veel steun in de coronatijd naar schoonmaakbedrijven gegaan en hebben wij ook meegedacht over het drie maanden niet betalen van de RAS-premies en het tijdelijk opschorten van pensioenpremies. Dan verwacht ik ook dat werkgevers nu meedenken als het crisis is voor hun werknemers. Nu op je handen gaan zitten kan niet.”

Nu op je handen gaan zitten kan niet.

Hoed af voor werkgevers die al stappen nemen

Bos noemt het interessant dat sommige werkgevers zelf al initiatief hebben genomen om hun personeel tegemoet te komen. “Ik neem mijn hoed af voor werkgevers in de schoonmaak die dat nu al hebben gedaan. Tegen hen zeg ik: als er een algehele afspraak komt, houden we rekening met wat er al is gedaan richting het personeel. Maar eigenlijk willen we deze compensatie in een cao opnemen, want dan kan de hele schoonmaakbranche mee en heb je een gelijk speelveld voor alle schoonmaakbedrijven. Daarbij komt dat je als opdrachtnemer makkelijk aan de opdrachtgever kunt aangeven dat de cao is verhoogd en dat je dus meegaat met die stijging.”

Bespreken in schoonmakersparlement

Hoeveel procent loonsverhoging er bij moet komen, daar wil Bos het nog niet over hebben. “We hebben de gewoonte om dat eerst in ons schoonmakersparlement te bespreken en deze komt in november bij elkaar. Maar dat er iets moet gebeuren vanuit de werkgevers, staat voor ons vast. De gesprekken daarover met Schoonmakend Nederland tot nu toe zijn teleurstellend. Daar waar de andere branchevereniging Schoonmaken is een Vak zich wel positief heeft opgesteld over de cao-compensatie.”

Je ziet ziekmeldingen omdat schoonmakers geen geld hebben om naar het werk te gaan.

Stakingsbereidheid is groot

Dat de inflatie een groot probleem is voor schoonmakers, daar zijn FNV, CNV en Schoonmakend Nederland het wel over eens. Bos schetst de ernst van de situatie: “Je ziet ziekmeldingen omdat schoonmakers geen geld hebben om naar het werk te gaan. Sowieso is de stress die van geldzorgen komt, de één na grootste oorzaak van ziekteverzuim. We hebben vorige maand een enquête onder schoonmakers gehouden waaruit bleek dat 48 procent van hen zegt dat ze geld aan het einde van de maand tekortkomen. De problemen worden alsmaar groter. Ik zie dan ook dat de actiebereidheid onder schoonmakers groot is. Ik hoop dat we in overleg alsnog tot een oplossing komen. Het is geen licht besluit om tot staking over te gaan. Maar als het moet, dan moet het.”

Lees meer over