Nieuw VSR-bestuurslid Carlotte Morijn gaat zich actief inzetten voor het stimuleren van kennisdeling

Nieuw VSR-bestuurslid Carlotte Morijn gaat zich actief inzetten voor het stimuleren van kennisdeling

De schoonmaakbranche, van opdrachtgever tot schoonmaakdienstverlener, verbinden met elkaar. Dat is een belangrijke missie, stelt Carlotte Morijn, nieuw bestuurslid bij VSR. Onder het motto Schoonmaak doe(t) je goed schrijft zij haar eerste blog voor de branchevereniging. "Het stimuleren van kennisdeling is iets waar ik mij actief voor ga inzetten binnen het bestuur van VSR."

Ruim 14 jaar geleden betrad Morijn de FM wereld en het lag voor haar direct voor de hand dat ze daar wilde zijn, waar er waarde wordt toegevoegd door dienstverlening. "Die waardecreatie kan worden gevat in een concept, een proces of een product, maar het is de mens die het tot een succes maakt. En het (samen) werken met mensen is het prachtigste wat er is. Binnen de schoonmaakdienstverlening kan ik dus mijn hart ophalen. Onze schoonmaakmedewerkers zijn mijn inziens ons leidend principe. Zij verdienen niet alleen een podium, maar vooral ook de ondersteuning om dit belangrijke werk goed uit te kunnen blijven voeren."

Anticiperen op ontwikkelingen

"Met de huidige arbeidsmarktkrapte en vergrijzing van onze maatschappij, is het nu meer dan noodzakelijk dat wij, als branchevereniging, vanuit de ketengedachte, anticiperen op deze ontwikkelingen door ons kritisch maar zeker ook behulpzaam op te stellen. Ons vakgebied ontwikkelt zich in rap tempo waarbij vraagstukken op schoonmaaktoepassing, technologie, (sociale) duurzaamheid en kwaliteit en beleving niet meer zijn weg te denken."

Verbinden

"Onze branchevereniging speelt een belangrijke rol in het bieden van inzicht en kent een net zo belangrijke taak om de schoonmaakbranche, van opdrachtgever tot schoonmaakdienstverlener, te verbinden met elkaar. Het publiceren van onderzoeksresultaten en het organiseren van inspiratiesessies, zoals ons Zomerevent op 6 september 2023, zijn daar goede voorbeelden van."

Toegevoegde waarde bieden

"Het stimuleren van kennisdeling is iets waar ik mij actief voor ga inzetten binnen het bestuur van VSR. Daarbij is het doel om alle kennis die VSR heeft en in de toekomst beschikbaar krijgt, helder en proactief te delen met onze directe leden en branche. Door op deze manier kennisdeling te stimuleren verwacht ik een bijdrage te kunnen leveren aan het nog beter realiseren van versnelling en verbinding op ontwikkeling of specifieke vraagstukken. Het op deze manier, vanuit ieders discipline continu bieden van toegevoegde waarde zorgt ervoor dat ik met overtuiging kan zeggen: Schoonmaak doe(t) je goed!"

Charlotte is Manager van het Performance Center bij Gom, onderdeel van Facilicom