Werknemers willen meer afval scheiden op kantoor

Werknemers willen meer afval scheiden op kantoor

Uit onderzoek blijkt dat veel kantoormedewerkers de afvalscheiding op het werk ondermaats vinden. Een kwart van de medewerkers beoordeelt de afvalscheiding op kantoor met een onvoldoende.

In het kader van de Week van de Circulaire Economie voerde onderzoeksbureau Kienonderzoek in samenwerking met Panelwizard in opdracht van Bonton – van de afvalscheidingsbakken - een onderzoek uit naar de mening van medewerkers over afvalscheiding op hun kantoor. Werknemers van ruim 500 mkb-bedrijven namen deel aan de studie. Zij beantwoordden vragen over de hoe de afvalscheiding bij hen op kantoor wordt uitgevoerd en hoe zij dit zouden willen zien.

Scheiden thuis beter dan op kantoor

Het scheiden van afval is een gemakkelijke, snelle maatregel op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Veel mensen doen dit al, zowel thuis als op kantoor. Het onderzoek laat echter zien dat medewerkers hun eigen scheiden van afval thuis beter vinden gaan dan op kantoor. Gemiddeld geven zij zichzelf een 7,8; de afvalscheiding op het werk krijgt een 6,6. Een kwart van de deelnemers geeft een 5 of lager.

Hieruit blijkt wel dat veel mensen het belangrijk vinden om afval te scheiden. Dat is ook expliciet gevraagd in het onderzoek. 90% van de respondenten gaf aan het een belangrijk onderwerp te vinden, waaraan werkgevers meer aandacht moeten besteden. De afgelopen twee jaar is dit bewustzijn sterk gestegen en het leeft vooral veel onder jongeren en hoogopgeleiden.

Afvalstromen

Sommige afvalstromen worden vaker gescheiden dan andere. Zo geeft 88,3% van de deelnemers aan dat hun organisatie papier en karton scheidt. Op nummer twee staan vertrouwelijke documenten (60,6%), gevolgd door PMD-afval (47,9%), koffiebekers (41,2%), GFT (37%) en glas (31%). Ruim de helft van de werknemers ziet dat de organisatie actief bezig is met het scheiden van afval, al blijft de werknemer zelf uiteindelijk eindverantwoordelijke. Zij moeten het afval immers in de juiste bak gooien. 80,7% van de deelnemers geeft aan dit ook netjes te doen. Al geeft zo’n 45% ook aan dat zij zich ergeren aan collega’s die dit niet consequent doen.

Betere communicatie

In de communicatie over afvalscheiding loopt het nog vaak mis tussen werkgever en werknemer. Minder dan de helft van de respondenten geeft aan dat de werkgever hen motiveert om afval te scheiden. Ook mist 40% van de respondenten communicatie over wat het bedrijf doet op het gebied van afval scheiden. Aan de andere kant geeft enkel 16,8% van de deelnemers aan dat zij dit aankaarten bij de werkgever. Dat is dus een opvallend laag cijfer.

Wellicht komt dit doordat minder dan de helft van de mensen die het wel aankaartten een reactie kregen van de werkgever. Voor werkgevers is het zeker met de huidige personeelskrapte een goede zet om beter te communiceren over dit onderwerp. Werknemers geven namelijk aan een werkgever die actief afval scheidt aantrekkelijker te vinden dan een werkgever die dat niet doet.

“Weet wat je moet scheiden”

Hoe begin je met het scheiden van afval? Dat begint met weten welke afval je hebt, zo vertelt Nino van Kalsbeek van Bonton: “Voor organisaties die willen beginnen met afscheiden is het in kaart brengen van de afvalstoffen een belangrijke eerste stap. Als je weet welk afval je op kantoor produceert, weet je wat je moet scheiden.” Ook legt hij uit dat je gemakkelijk simpel kunt beginnen. “Een simpele tip om te beginnen met afval scheiden is het afval centraal in te zamelen. Een prullenbak onder het bureau zorgt er namelijk voor dat medewerkers makkelijk gaan denken en minder geneigd zijn afval te scheiden. Dit is een begin richting circulair denken als organisatie.”