RIVM onderzoekt resistentie en gezondheidsrisico's desinfectiemiddelen

RIVM onderzoekt resistentie en gezondheidsrisico's desinfectiemiddelen

Er is de laatste tijd een hoop gezegd en geschreven over desinfectiemiddelen. En dat is ook niet zo gek en eigenlijk ook wel goed. Want sinds de pandemie zijn we allemaal veel desinfectiemiddelen gaan gebruiken, zonder precies te weten wat daarbij wel en niet goed en gezond is.

Er wordt volop onderzoek gedaan naar desinfectiemiddelen en hoe we die het beste kunnen inzetten. Het RIVM roept nu op om ze in ieder geval niet te pas en te onpas te gebruiken. De zorg bestaat namelijk dat bacteriën ook resistentie kunnen opbouwen voor desinfectiemiddelen, waardoor ze in de toekomst minder goed zouden kunnen werken wanneer we ze weer echt hard nodig hebben. Dat corona de laatste pandemie is die we meemaken, is immers niet de verwachting.

Juist gebruik desinfectiemiddelen

Het juist gebruiken van desinfectiemiddelen is volgens het RIVM niet alleen van belang voor onze gezondheid nu, maar ook voor de toekomst. Dit is een van de conclusies van een korte kennisupdate van het RIVM voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dat houdt voor consumenten in dat ze desinfectiemiddelen het beste zo min mogelijk gebruiken. Zo betogen ze: handen wassen met water en zeep is vaak afdoende. Voor professionals is het belangrijk dat zij kennis krijgen over wanneer ze wat en in welke hoeveelheid moeten inzetten.

Onderzoek naar gezondheidsrisico’s

Daarnaast moet er meer onderzoek komen. Niet alleen naar de resistentie van bacteriën tegen desinfectiemiddelen en of die resistentie al ergens optreedt. Maar ook naar de risico’s die mensen lopen bij veelvuldig gebruik van, voornamelijk, handdesinfectiemiddelen. Zo bevatten veel van deze middelen ethanol, terwijl dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Naar het desinfecteren met handgel op de werkvloer heeft het RIVM dan ook al onderzoek gedaan.

Handgel met ethanol

De vraag was vooral wat langdurig gebruik van deze handgel voor effect heeft op de gezondheid. Zeker bepaalde groepen mensen zijn tijdens de pandemie vaak in contact gekomen met deze middelen. Denk aan zorgmedewerkers. Om de gezondheidsrisico’s te beoordelen, heeft het RIVM bepaalde parameters vastgesteld. Ze zijn uitgegaan van 83,7 procent ethanol in de handgel, dat er 3 milliliter per keer wordt gebruikt en gebruik van één, twee of veertig jaar. Bij gebruik kan de ethanol het lichaam binnenkomen via de huid en door inademing. De ethanol in de handegel verdampt namelijk gedeeltelijk. Op deze twee soorten werd een berekening losgelaten, waardoor de interne blootstelling kon worden berekend.

Iets groter risico op borstkanker

Wat bleek hieruit? Ten eerste dat de meeste blootstelling plaatsvindt via de huid, namelijk zo’n 80 procent. De geschatte totale interne blootstelling is bij gebruik van drie milliliter handgel 47 milligram voor een kind en 49 milligram voor een volwassene. Bij vaker gebruikt neemt die blootstelling lineair toe. Uit deze cijfers concludeert het RIVM dat consumenten geen extra kans op darmkanker of onverminderde vruchtbaarheid hebben als ze gedurende één of twee jaar meerder keren per dag hun handen desinfecteren met handgel met ethanol. De kans op borstkanker is wel iets groter, maar het risico is gelukkig wel miniem.

Ook voor werknemers is er geen hoger risico op de eerst genoemde gezondheidsproblemen als ze handgel met ethanol gebruiken. Aangezien zij wel vaker hun handen zullen desinfecteren is de kans op borstkanker wel nog iets groter dan voor consumenten: een extra kans van 15 op één miljoen als ze een jaar lang elke dag 25 keer hun handen desinfecteren met drie milliliter handgel. Daarmee worden nog niet de wettelijke grenswaarden voor de blootstelling aan ethanol bereikt. Die bereikt een volwassene pas als hij of zij 32 keer per dag de handen desinfectieert met drie millimeter handgel met ethanol.

Bron: Arbo Online