Duurzaam schoonmaken anno 2023: keep it simple

Duurzaam schoonmaken anno 2023: keep it simple

Met BioTech Cleaning lanceert Papyrus - samen met haar Nederlands zusterbedrijf Avodesch - een lijn met microbiologische schoonmaakproducten. "De BioTech Cleaning producten sluiten volledig aan bij onze duurzaamheidsvisie en ambities. Vooral voor bedrijven die voor ISO 14001-certificering gaan, kan dit een troef zijn", aldus Isabelle De Smedt, business development manager Benelux Papyrus.

Papyrus maakt - net zoals Avodesch - deel uit van Optigroup, actief in de distributie van papierwaren, maar ook in andere bedrijfstakken zoals facility, verpakkingsmateriaal en PBM. De voorbije jaren realiseerde de groep tal van acquisities, vooral in de wereld van facility, in de Scandinavische landen. In Benelux is Papyrus reeds heel wat jaren actief binnen het hygiënegebeuren. Later volgde de stap naar de schoonmaakmarkt. Inmiddels staat Papyrus in ons land vooral sterk binnen de aanbestedingsmarkt. Denk bv. aan overheidsinstanties, scholen, gemeentebesturen…

Op zoek naar klantendifferentiatie

Vorig jaar realiseerde Optigroup - met de overname van Avodesch - ook een acquisitie op de Nederlandse, volledig anders georganiseerde, schoonmaakmarkt. Avodesch staat voornamelijk sterk in private sectoren, zorginstellingen, scholen, schoonmaakbedrijven en facility-verlenende bedrijven. Inmiddels werken Papyrus en Avodesch nauw samen. Beide bedrijven zijn, elk op hun markt, complementair naar de klanten toe. “Bedoeling is dat ook Papyrus meer Belgische klanten actief in het private segment gaat aanspreken. Zo zijn onder meer facility-verlenende bedrijven én hun eindklanten potentiële afnemers van onze producten”, aldus Isabelle De Smedt.

Eerlijk en eenvoudig verhaal

In het kader van hun duurzaamheidsvisie willen Papyrus en Avodesch onafhankelijk advies geven en een eerlijk verhaal brengen. Keep it simple. Daarom werd met het Canadese Innuscience (met productie fabriek in Duitsland) een exclusief partnership afgesloten voor de Benelux-markt. Voor het ontwikkelen van hun schoonmaakproducten start dit bedrijf niet van een chemische basis.

“Met de BioTech Cleaning producten is Innuscience - met ruime expertise en ervaring in biotechnologie - er in geslaagd hun eigen bacteriën te ontwikkelen voor elk type vuil. In combinatie met enzymen wordt het vuil tot in de poriën van de ondergrond weggenomen. Met telkens 3 à 4 microbiologische producten kun je quasi 95% van alle schoonmaakbehoeften van elke sector afdekken”, zegt De Smedt.

“Bacteriën blijven ‘actief’ - nadat de gebruiker zijn taak heeft volbracht - tot 8 uur na het aanbrengen. Plaatsen waar er veel volk over de vloer komt, zijn ideaal. Hoe meer rotatie, hoe meer poetswerk, hoe beter de bacteriën hun werk kunnen doen. Onder meer voor bedrijven die voor ISO 14001-certificering gaan of reeds hebben kan BioTech Cleaning een troef zijn.

“Het betreft hoge concentraat producten met een gesloten ingebouwd doseersysteem. Afhankelijk van het type fles, gebeurt de dosering automatisch of manueel. Er is geen verspilling van product of water. Tevens zijn de producten vrij van vluchtige organische stoffen en biologisch afbreekbaar. Wij bouwen ons productportfolio sowieso op met minder plastic recipiënten en is er dus ook minder afval”, zegt De Smedt. “Daarnaast profileert Papyrus zich als totaalaanbieder in de schoonmaakmarkt. We bieden ook alle benodigde tools (van sponzen tot werkwagens) voor professioneel onderhoud aan.”

Dit artikel is gesponsord door Papyrus.