Werkgevers moeten CO2-uitstoot van reizende werknemers vanaf 2024 registreren 

Werkgevers moeten CO2-uitstoot van reizende werknemers vanaf 2024 registreren 

Uit het in 2019 afgesloten Klimaatakkoord is de CO2-registratieverplichting ontstaan met als doel om in 2030 de CO2-uitstoot van werkgebonden mobiliteit met ten minste 1,5 megaton te hebben verminderd. Daarom is het verplicht om per 1 januari komend jaar de CO-2 uitstoot van werknemers te registeren en dit voor 30 juni 2025 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan te leveren.

De registratieverplichting geldt voor werkgevers met ten minste 100 werknemers. Daar komt nog bij dat het gaat om werknemers met een contract en een garantie voor ten minste 20 betaalde uren per maand. Personen die niet in de loonadministratie zijn opgenomen tellen niet mee, zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten en zzp’ers. De verplichting geldt ook niet voor werkgevers die op geen enkele manier mobiliteit ondersteunen en faciliteren, zoals reiskostenvergoeding.

Deelnemende mobiliteit

Overigens hoeft de werkgever niet alles te registreren. Zo geldt de registratieplicht niet voor privékilometers en ook niet voor bestelauto’s, vrachtwagens en vervoer per vliegtuig. En ook goed om te weten: u hoeft zelf niet de CO2-uitstoot bij te houden of te berekenen. Dat wordt voor u gedaan op basis van de aangeleverde informatie.

Vooruitzicht jarenplan

Met de registratiegegevens over de komende twee jaar gaat de overheid in 2016 na of de beoogde vermindering haalbaar is. Als dit niet het geval is, wordt een maximumuitstoot per kilometer bepaald.

Lees meer over