Tenderoverzicht week 8 (donderdag 22 februari)

Tenderoverzicht week 8 (donderdag 22 februari)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Gegund: Schoonmaak

Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Opdrachtnemer: Libelle
Werkzaamheden: Aanbesteding voor het contracteren van schoonmaakdiensten t.b.v. Port of Amsterdam. Deze aanbesteding bestaat uit twee percelen, partijen kunnen zich voor één of beide percelen inschrijven. Perceel I: algemene schoonmaakdiensten op reguliere en incidentele basis samen met gevelreiniging en glasbewassing Perceel II: reiniging vaartuigen (specialistisch).
Waarde: 800 000,00 euro
Contractduur: 4 jaar en kan 2 keer met 2 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/325945

Open: DAS Schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: Stichting Alterius
Werkzaamheden: Schoonmaken van scholen. De opdracht omvat alle schoonmaakdiensten die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Alterius met 467 leerlingen en 131 medewerkers.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 5 jaar.
Sluitingsdatum: 07/03/2024
Publicatiedatum: 15/02/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326104

Open: Schoonmaakdiensten en de levering van sanitaire middelen

Opdrachtgever: Schiphol Nederland BV
Werkzaamheden: De Opdracht betreft schoonmaak, preventief - en correctief onderhoud sanitair (technisch), glasbewassing- en gevelreiniging in en rondom de Terminal en de levering van sanitaire middelen en supplies.
Waarde: 300 000 000,00 euro
Contractduur: 6 jaar en kan 2 keer met 2 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 15/03/2024
Publicatiedatum: 15/02/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326377

Open: Schoonmaken Openbare Ruimte

Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal
Werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: onkruidbestrijding op verhardingen; onkruidbestrijding in plantsoenen; bladruimen in de herfst.
Gunningscriteria: Efficiëntie en effectiviteit = 30 // Kennis van de werkzaamheden = 20 // Zelfsturendheid = 30 // Prijs = 20
Contractduur: 6 jaar.
Sluitingsdatum: 27/03/2024
Publicatiedatum: 16/02/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326248

Open: De exploitatie – facilitair & hospitality management – van het Nederlandse paviljoen op de Osaka Expo 2025

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Werkzaamheden: Samenvattend bevat de opdracht het totale pakket van exploitatie, bestaande uit facilitair management en hospitality. Gezocht wordt naar een opdrachtnemer die de catering, hospitality, personeels-, operationeel- en evenementenmanagement, beveiliging, schoonmaak, het uitbaten van de souvenirshop en ondersteuning bij audiovisuele communicatie van het Nederlands paviljoen kan organiseren en uitvoeren.
Waarde: 3 000 000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 100 // Prijs = 20
Contractduur: 1,5 jaar.
Sluitingsdatum: 26/03/2024
Publicatiedatum: 16/02/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326156

Open: O2G2 - EA Schoonmaak & Glasbewassing

Opdrachtgever:Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Werkzaamheden: Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing van Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) in Groningen en omgeving (37 scholen). Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 119.000 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca 58.000 m2.
Waarde: 20 872 000,00 euro
Contractduur: 2 jaar en kan 6 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 19/04/2024
Publicatiedatum: 17/02/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326370

Open: Glasbewassing

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Werkzaamheden: Glasbewassing t.b.v. de panden in het beheer van Facilitaire Zaken.
Gunningscriteria: K1 Werkwijze = 24 // K2 Veiligheid en duurzaamheid = 16 // Prijs = 60
Contractduur: 2 jaar en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 15/04/2024
Publicatiedatum: 18/02/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326468

Open: Reinigen diverse objecten in de openbare buiten ruimte

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Werkzaamheden: De Aanbestedende dienst is voornemens een Raamovereenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer voor het reinigen van verschillende objecten in de openbare buitenruimte van de gemeente Den Helder. Hiervoor zoekt de dienst een deskundige partij voor een reeks cruciale schoonmaakwerkzaamheden binnen de gemeentegrenzen. De opdracht betreft meerdere locaties en objecten, elk met unieke vereisten en schoonmaakfrequenties.
Gunningscriteria: Prijs = 100
Contractduur: 1 jaar en kan 3 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 01/04/2024
Publicatiedatum: 20/02/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326602

Gegund: Aanbesteding schoonmaak SPO Utrecht (primair onderwijs)

Opdrachtgever: SPO Utrecht
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf Van Berkel B.V. (Perceel 1), CSU B.V (Perceel 2 en 3)
Werkzaamheden: Schoonmaken van scholen.
Waarde: 2 266 000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326641

Gegund: NU MeerderWeert - SMK De Kameleon

Opdrachtgever: Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: Blankers Schoon B.V.
Werkzaamheden: Deze opdracht komt voort uit het DAS Schoonmaakdiensten en ziet op de schoonmaak van De Kameleon van MeerderWeert. 
Waarde: 16 249,18 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326579

Gegund: NU MeerderWeert - SMK De Tweesprong & Zonnehof

Opdrachtgever: Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: Blankers Schoon B.V.
Werkzaamheden: Deze opdracht komt voort uit het DAS Schoonmaakdiensten en ziet op de schoonmaak van De Tweesprong en de Zonnehof van MeerderWeert.
Waarde: 130 692,22 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326560

Gegund: NU MeerderWeert - SMK Bestuurskantoor

Opdrachtgever: Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: Blankers Schoon B.V.
Werkzaamheden: Deze opdracht komt voort uit het DAS Schoonmaakdiensten en ziet op de schoonmaak van het bestuurskantoor van MeerderWeert. 
Waarde: 9 002,21 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326551

Open: Europees openbare aanbesteding Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing

Opdrachtgever: Gemeente Coevorden
Werkzaamheden: De gemeente Coevorden wenst één partij te selecteren voor het totale schoonmaakonderhoud, aanverwante dienstverlening en glasbewassing. Wij wensen een langdurige samenwerking aan te gaan met een proactieve partner voor verschillende huisvestingsobjecten binnen onze gemeente. In totaal betreft het hier 17 locaties, variërend van gemeentehuizen, vergaderlocatie,
gemeentewerven, sportaccommodaties tot toiletgebouwen waar de schoonmaakwerkzaamheden moet worden uitgevoerd.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 2 jaar en kan 2 keer met 2 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 01/05/2024
Publicatiedatum: 20/02/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326826