Doe mee aan de Zorg zonder Afval Vierdaagse

Doe mee aan de Zorg zonder Afval Vierdaagse

De zorgsector levert veel afval. Dat past niet bij de ambitie om duurzame zorg te stimuleren. Daarom organiseert Milieu Platform Zorg (MPZ) van 21 tot en met 24 mei 2024 de Zorg zonder Afval Vierdaagse.

Het MPZ zet zich voortdurend in om de zorgsector duurzamer te maken. Door het veelvuldige gebruik van eenmalige te gebruiken wegwerpproducten, zoals handschoenen en gaasjes, maakt het verminderen van de hoeveelheid afval daar een belangrijk deel van uit. Nu zijn al veel zorgorganisaties bezig met dit onderwerp met een eigen aanpak voor afvalbeheer en afvalpreventie. In dat kader kunnen zorgorganisaties gebruik maken van het Draaiboek Grondstoffen en Restafval voor intramurale zorg van het MPZ.

Bewustzijn

Maar de vraag blijft hoe organisaties het draagvlak en de betrokkenheid van alle medewerkers kunnen vergroten voor het nemen van maatregelen op het gebied van afval. De mensen op de werkvloer hebben immers een grote invloed op de uitvoering van die maatregelen. Om het bewustzijn te vergroten bij medewerkers en cliënten, organiseert het MPZ de Afval Vierdaagse. Andere doelen met de actieweek zijn het tegengaan van de verspilling van grondstoffen, het bevorderen van hergebruik door afval goed te scheiden en het besparen van kosten.

Afval Vierdaagse

Je kunt je opgeven als organisatie om mee te doen aan de vierdaagse. Je ontvangt dan een gratis online toolkit met actiematerialen. Denk aan afvaltips en een draaiboek met suggesties om een eigen actie te kunnen uitvoeren. Je meldt je aan bij de MPZ.

Lees meer: