Griepepidemie ten einde

Griepepidemie ten einde

De griepepidemie is ten einde. De epidemie begon dit jaar in de week van 15 januari en heeft in totaal negen weken geduurd. Er gaan nog een aantal virussen rond die luchtwegklachten geven, maar het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts gaat, ligt op basisniveau en nam vorige week verder af.

In de afgelopen week bezochten 30 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten de huisarts. De week ervoor waren dat 44 op de 100.000 mensen. Beide aantallen liggen op basisniveau. We spreken over het basisniveau als het gaat om minder dan 58 per 100.000 per inwoners. De huisarts nam bij een gedeelte van de patiënten monsters van de keel en neus af. In het laboratorium is er gekeken welke virussen aanwezig waren in de afgenomen monsters. In vier van de dertien monsters die afgelopen week zijn onderzocht, is het griepvirus gevonden. Het gaat in totaal om 31 procent.  

Meer virussen  

De griepepidemie mag dan ten einde zijn, maar het griepvirus is nog niet helemaal weg. In Nederland zijn er nog steeds mensen die last hebben van het influenzavirus. Dit zijn er echter wel veel minder dan tijdens de piek van de jaarlijkse griepepidemie. Daarnaast hangen er meer virussen in de lucht die zorgen voor griepachtige klachten zoals hoesten, niezen en andere luchtwegklachten. Zo gaan het rhinovirus, humaan metapneumovirus en seizoenscoronavirussen momenteel nog rond.  

Over de griepepidemie 

In Nederland spreken we van een griepepidemie als twee weken achter elkaar het aantal mensen met griepachtige klachten bij de huisartsen van de Nivel Peilstations boven het vastgestelde basisniveau ligt. Voor het seizoen 2023-2024 is het basisniveau vastgesteld op 56 mensen op de 100.000. Er wordt tevens bekeken of er veel griepvirus wordt gevonden in de monsters die afkomstig zijn van de Nivel Peilstations en ook andere surveillancebronnen zoals Infectieradar en laboratoria (RIVM).  

Lees ook: