Tenderoverzicht week 28 (donderdag 11 juli)

Tenderoverzicht week 28 (donderdag 11 juli)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Gegund: Schoonmaak (inclusief glasbewassing)

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: DeFaCo B.V.
Werkzaamheden: De overeenkomst bestaat uit schoonmaak en glasbewassing van de gemeentelijke panden; Sportcomplex de Wedert (inclusief zwembaden); Zeven sport- en sportzalen in de gemeente Valkenswaard; Cultureel centrum de Hofnar (theater).
Waarde: 1 500 000,00 euro
Gunningscriteria: Plan van Aanpak = 40 // Innovatie = 20 // Prijs = 40
Contractduur: 4 jaar en kan 1 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341910

Open: SZW EA Schoonmaakonderhoud en glasbewassing Defensielocatie Woensdrecht (1)

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Werkzaamheden: Wij zoeken een SW-dienstverlener voor Schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor Defensielocatie Woensdrecht.
Waarde: 5 493 950,00 euro
Contractduur: 3,5 jaar en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 11/09/2024
Publicatiedatum: 04/07/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342012

Open: Schoonmaak opvanglocaties

Opdrachtgever: Gemeente Altena
Werkzaamheden: Gemeente Altena heeft op dit moment vijf locaties, waarvan vier locaties onder deze opdracht vallen, waar zij Oekraïners opvangen. Deze locaties dienen schoon gehouden te worden, dat is dan ook de directe aanleiding van deze aanbesteding. De locaties kunnen wijzigen in aantal en kunnen van doelgroep wisselen. Ook dient er rekening gehouden te worden met mogelijke sluiting van locaties van de opvanglocaties.
Gunningscriteria: K1 Plan van aanpak = 35 // K2 Casus behandeling = 35 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 26/08/2024
Publicatiedatum: 04/07/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342060

Open: Europese aanbesteding Schoonmaak en glasbewassing Movare

Opdrachtgever: Onderwijsstichting MOVARE
Werkzaamheden: De opdracht bestaat uit schoonmaak en glasbewassing bij 41 scholen en het hoofdkantoor, 61.000M2.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar en kan 4 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 18/09/2024
Publicatiedatum: 05/07/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342191

Gegund: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing gemeente Echt-Susteren

Opdrachtgever: Gemeente Echt-Susteren
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: Vebego Participatie B.V.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar en kan 3 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342133

Open: DAS Schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: Stichting Eduvier Onderwijsgroep
Werkzaamheden: De opdracht omvat alle schoonmaakdiensten die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Eduvier Onderwijsgroep met 1545 leerlingen en 440 medewerkers.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 5 jaar.
Sluitingsdatum: 31/07/2024
Publicatiedatum: 07/07/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342282

Gegund: EU aanbesteding Schoonmaak VCOG

Opdrachtgever: Hoofdkantoor VCOG
Aantal inschrijvingen: 5
Opdrachtnemer: Effektief Groep B.V.
Werkzaamheden: Het doel van deze aanbesteding is het realiseren van hoogstaande kwaliteit in schoonmaakonderhoud, vloeronderhoud en glasbewassing, met een sterke focus op efficiënte communicatie. Dit streven omvat het opbouwen van een flexibel en consistent partnerschap dat afgestemd is op de unieke behoeften binnen VCOG.
Waarde: 559 887,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 3 jaar en kan 7 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342401

Open: Schoonmaak zwembad en havengebouwen de gemeente Tytsjerksteradiel

Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel
Werkzaamheden: De gemeente Tytsjerksteradiel zoekt een professionele dienstverlener voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden bij diverse locaties. De opdracht betreft Zwembad de Wetterstins en de Gemeentelijke havengebouwen in Earnewald. Voor Zwembad de Wetterstins zijn reguliere en incidentele schoonmaakwerkzaamheden vereist, van maandag tot en met vrijdag, met toevoeging van evenementen in het weekend. Dit omvat reguliere en incidentele schoonmaakwerkzaamheden. Tijdens schoolvakanties worden de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd door het eigen personeel. De Gemeentelijke Jachthaven Earnewald en toilet bij zwemstrandje is geopend van 1 april tot en met 31 oktober. Gedurende de periode, van half mei tot augustus, moeten reguliere en periodieke schoonmaakwerkzaamheden worden verricht.
Gunningscriteria: Communicatie en flexibiliteit = 25 // Dagelijks vloerenonderhoud Zwembad Wetterstins = 20 // Goed werkgeverschap = 15 // Prijs = 40
Contractduur: 2 jaar en kan 4 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 14/10/2024
Publicatiedatum: 09/07/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342429

Gegund: Schoonmaakdienstverlening

Opdrachtgever: Groninger Archieven
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: Effektief Groep B.V.
Werkzaamheden: Reguliere schoonmaakwerkzaamheden en de laag frequente werkzaamheden waaronder specialistisch vloerenonderhoud, reiniging separatieglas en glas binnen, incidentenbeheer, dieptereiniging keuken(s) en dieptereiniging sanitair. Tevens valt aanverwante schoonmaakdienstverlening en aanvullende opdrachten onder de scope van onderhavige opdracht.
Waarde: 277 198,00 euro
Gunningscriteria: Implementatieplan = 40 // Specialistische schoonmaak en Innovaties = 20 // Schoonmaakbeleving = 20 // Prijs = 20
Contractduur: 5 jaar en kan 5 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342432