Ziekteverzuim toegenomen door griep en corona

Ziekteverzuim toegenomen door griep en corona

Corona zingt alweer een aantal weken rond en ook lijkt het griepseizoen geopend. Dat merken werkgevers. Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare melden dat er weer een stijging in het ziekteverzuim zichtbaar is.

In augustus lag het verzuim nog op vier procent, maar in september was al een lichte stijging (naar 4,3 procent) te zien. Die lijn zette deze maand door. Ook al zijn de cijfers nog niet schrikbarend vergeleken met de situatie voor corona, toch is het wel belangrijk om de trend in de gaten te houden. Vooral corona speelt een grote rol. Zo laat Redmer van Wijngaarden van ArboNed weten: “In de eerste week van oktober kwam ongeveer een derde van de ziekmeldingen bij ons door griep en griepachtige klachten en circa een kwart door corona. Vooral het aantal verzuimgevallen door corona stijgt erg hard.”

Psychisch verzuim op de loer

Het hogere verzuim door griep en covid is niet alleen op zichzelf problematisch. Doordat de krapte op de arbeidsmarkt al sterk gevoeld wordt en de werkdruk al hoog is, wordt die door het wegvallen van medewerkers alleen nog maar hoger. Daardoor gaat het risico op psychisch verzuim ook verder omhoog. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het daarom van belang in te zetten op preventieve maatregelen.

Ventilatie, handhygiëne en aandacht

Die preventie kan bestaan uit bijvoorbeeld goede ventilatie en extra bewustzijn van een goede handhygiëne. “Zorg dat je alert blijft op het coronabeleid voor de werkvloer en neem zo nodig preventieve maatregelen. Ook de kans op besmetting met griep kun je verkleinen door de basisregels na te leven", aldus Van Wijngaarden aan. Een goede, efficiënte schoonmaak blijft daarbij natuurlijk hee belangrijk. Maar ook voor de leidinggevende op de werkvloer is er een taak weggelegd. Door aandacht te hebben voor de medewerkers die het extra werk moeten opvangen, blijft bij hen de werkdruk sneller binnen de perken. Ook met elkaar blijven spreken over oplossingen is essentieel om het toenemende ziekteverzuim op te vangen.