Tenderoverzicht week 46 (donderdag 16 november)

Tenderoverzicht week 46 (donderdag 16 november)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Gegund: Aanbesteding schoonmaak en aanverwante diensten (voorbehouden aan SW bedrijven)

Opdrachtgever: Christelijk College Groevenbeek
Aantal inschrijvingen: 1
Opdrachtnemer: Inclusief Groep B.V.
Werkzaamheden: Middels deze aanbesteding beoogd Aanbestedende dienst één Inschrijver te selecteren en contracteren voor de levering/dienstverlening van schoonmaakdiensten.
Waarde: 425 000,00 euro 
Gunningscriteria: Kwaliteit = 65 // Prijs = 35
Contractduur: 3 jaar en kan 7 keer met 1 jaar verlengd worden.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316037/details)

Open: SZW-Cat EA Schoonmaakmiddelen, materialen en machines, dtv RIS

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Werkzaamheden: Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van Raamovereenkomsten (hierna: Overeenkomst) met één leverancier per perceel voor de levering van schoonmaakmiddelen, materialen en machines.
Waarde: 45 000,00 euro
Gunningscriteria: Partnerschap= 250 // Duurzame inzetbaarheid = 50 // Milieu = 250 // Klimaat = 250 // Prijs = 200
Contractduur: 4 jaar en 8 maanden en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 09/02/2024
Publicatiedatum: 09/11/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316076/details)

Open: Schoonmaak opvanglocaties Oekraïne

Opdrachtgever: gemeente 's-Hertogenbosch
Werkzaamheden: Het primaire doel van de opdracht is kwalitatief goede schoonmaak uit te laten voeren met als resultaat schone opvanglocaties. Dit betreft schoonmaak van algemene ruimtes en het verstrekken van sanitaire middelen. Optioneel zijn de glasbewassing en ongediertebestrijding. 2 gebouwen mogelijk met uitbreiding.
Waarde: 2 800 000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 80 // Prijs = 20
Sluitingsdatum: 22/12/2023
Publicatiedatum: 12/11/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316368/details)

Gegund: Europese aanbesteding schoonmaak en glasbewassing voor diverse locaties van gemeente Heusden

Opdrachtgever: Gemeente Heusden
Aantal inschrijvingen: 1
Opdrachtnemer: Actief Cleaning services B.V.
Werkzaamheden: Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing diverse locaties gemeente Heusden Betreft het schoonmaakonderhoud en glasbewassing van 7 locaties (sportaccommodaties en gebouwen op begraafplaateten) met een vloeroppervlakte van ca. 5.670 m². Het betreft het schoonmaken van bureaukamers, sanitaire ruimten, verkeersruimten, droge sportruimten en natte sportruimten.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 90 // Prijs = 10
Contractduur: 3 jaar.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316474/details)