Vebego slaat handen ineen met gemeentes en UWV

Vebego slaat handen ineen met gemeentes en UWV

Vebego Cleaning Services gaat samen met onder meer gemeentes, het UWV en werkgeversservicepunten veel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een vaste baan helpen. Doel is dat een derde van het personeelsbestand (nu 8000 schoonmakers) van Vebego straks uit deze categorie bestaat.

Gelijktijdig wordt zo ook de krapte op de arbeidsmarkt in de schoonmaakbranche te lijf gegaan. Vebego Cleaning Services is als onderdeel van familiebedrijf Vebego nu al de grootste werkgever van Nederland voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanpakkers

Om mensen die nu moeilijk aan een baan komen te helpen, gaat Vebego Participatie, de participatietak van Vebego Cleaning Services, meer investeren in de samenwerking met onder meer gemeentes, het UWV, sociale werkplaatsen en zijn 2500 klanten. “Het zit in ons DNA om mensen te helpen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben, mensen met autisme of personen die terugkomen van een burn-out”, zegt algemeen directeur Mark Keur van Vebego Cleaning Services. “Wij noemen deze groep aanpakkers; mensen die werk willen aanpakken. Zij hebben soms een duwtje in de rug nodig. Wij willen de springplank voor ze zijn. Door te werken krijgen deze mensen structuur in hun leven, hebben ze een stabiel inkomen en kunnen ze een bestaan opbouwen.”

Personeelstekort

Vebego Cleaning Services, dat in 2023 is ontstaan uit een samenvoeging van negen bedrijven waaronder Hago, heeft een ambitieuze doelstelling: het aantal aanpakkers tot en met 2025 verdubbelen. “Er zijn ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Keur. “Dat is een enorm grote groep mensen. Zij kunnen ook helpen bij het personeelstekort in ons land. Met onder meer gemeenten en sociale werkplaatsen in heel Nederland maken we goede afspraken en we werken samen met bedrijven die zich willen aansluiten bij onze missie. In de afgelopen vijftig jaar hebben we veel expertise en een groot netwerk opgebouwd, waardoor we aanpakkers goed weten te bereiken.”

Baan bij de mens

Deze groep mensen volgt een speciaal traject bij de participatietak van Vebego. Volgens Keur is het uiteindelijke doel dat iemand zonder extra begeleiding het werk als schoonmaker kan uitvoeren. “We zoeken een baan bij de mens, en niet de mens bij een baan. Daardoor kan iedereen bij ons aan de slag. De aanpakkers krijgen intensieve begeleiding en ze volgen trainingen en cursussen. Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat ze na verloop van tijd op eigen benen kunnen staan. 'Werkfit', noemen wij dat. Het doel is dat deze nieuwe collega’s doorstromen naar een reguliere baan. Dat kan bij Vebego Cleaning Services, maar het kan ook ergens anders zijn.”

Inhaalrace

De regio Heerlen is een van de gebieden waar Vebego de komende jaren nog intensiever gaat samenwerken met de gemeente, de alliantie van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) en lokale werkgeversservicepunten om meer mensen aan een baan te helpen. “Heerlen is één van de armste gemeenten van Nederland”, zegt Ron Meyer, programmadirecteur NPHLN. “Daarom is onze sociale inhaalrace in 2022 van start gegaan. We willen in één generatie de sociale achterstanden en kansenongelijkheid inhalen. Zodat het voor de volgende generatie niet meer uitmaakt of je in Heerlen-Noord of elders in Nederland opgroeit. We combineren beter wonen, werken, leren, veiligheid en gezondheid. Thema's die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. We willen mensen zonder werk meer kansen geven op een baan waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden. Werk is namelijk de bron van alle welvaart. Daarom hoort goed werk toegankelijk te zijn voor iedereen, zodat zo veel mogelijk mensen een mooiere toekomst tegemoet gaan.”

Verschil maken

Uit een analyse van het onafhankelijke The Impact Institute blijkt dat de participatietak van Vebego niet alleen een positieve impact heeft op haar werknemers, maar ook op de samenleving als geheel. Het welzijnseffect van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is berekend op 15.200 euro per jaar per voltijdsmedewerker. “Het krijgen van een baan kan een wereld van verschil maken voor iemand die zich buiten de arbeidsmarkt bevindt”, zegt Keur. “Het gaat niet alleen om een inkomen, maar ook om sociale inclusie, persoonlijke groei en het ontwikkelen van een gevoel van eigenwaarde.”

Volgens Keur zijn er veel voordelen aan het werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. “Ze zijn trots en ook zéér loyaal. Omdat we heel veel aandacht schenken aan onze collega’s zitten ze goed in hun vel. Daardoor is hun ziekteverzuim lager en leveren ze betere kwaliteit werk. Dat is uiteindelijk goed voor henzelf, voor ons, voor onze klanten én voor de maatschappij.”

Lees meer: