Schoonmaakmedewerkers positief over werk en werkgever

Schoonmaakmedewerkers positief over werk en werkgever

Schoonmaakmedewerkers waarderen hun werk met gemiddeld een 7,5. Meer dan de helft van de respondenten geeft het werk zelfs een 8, 9 of 10. En maar liefst 75 procent  van de schoonmakers heeft plezier in het werk en is er ook hartstikke trots op. Dat blijkt uit het onafhankelijk, representatief onderzoek onder ruim 2.000 schoonmakers van onderzoeksbureau Flycatcher in opdracht van Schoonmakend Nederland.

Ook over de werkgever zijn de respondenten positief. Zij krijgen een gemiddeld cijfer van 7,4. Vooral het respect en de waardering van de werkgever, een fijne werkplek en goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk factoren die van invloed zijn op de tevredenheid over de werkgever. Op de vraag waarom medewerkers voor het schoonmaakvak hebben gekozen, zijn leuk werk (ik houd van schoonmaken), flexibele uren en werk en/of geld nodig de belangrijkste redenen.  

Dichtbij huis

83 procent van de schoonmaakmedewerkers heeft een vast contract en 73 procent werkt al vijf jaar of langer in de schoonmaak. Leuke collega’s, het salaris en een werkplek dichtbij huis vinden respondenten belangrijk in hun werk. Of zoals één van de 2.000 ondervraagden antwoordde: “Het is flexibel, dichtbij huis en past bij mijn gezinsleven. Daarnaast geeft de baan mij voldoening en geniet ik van de mensen met wie en waarvoor ik werk.” 

Meer uren

Op de vraag of medewerkers meer uren willen werken – niet onbelangrijk in tijden van arbeidsmarktkrapte – antwoordt 60 procent dat niet te willen. 24 procent wil dat wel. Belangrijkste redenen om niet meer uren te willen werken zijn balans werk-privé of omdat ze nog een andere baan hebben. 8 procent van het aantal medewerkers dat aangeeft niet meer uren te willen werken, zegt dat niet te willen omdat ze bang zijn om hun toeslagen te verliezen.  

Werkdruk

Er zijn ook verbeterpunten. Vooral werkdruk is een belangrijk punt voor medewerkers: 21 procent van de ondervraagden vindt de werkdruk te hoog. Ze geven aan te weinig tijd en/of medewerkers te hebben om het werk te doen. En ook al geeft 69 procent van de ondervraagden aan minimaal één keer per jaar werkoverleg te hebben, dat betekent nog altijd dat zo'n 31 procent dat niet heeft. Ook hier is werk aan de winkel, omdat regelmatig werkoverleg een belangrijke factor is voor de tevredenheid van de medewerker en de kwaliteit van dienstverlening.  Tegelijkertijd voelt 81 procent van de medewerkers zich vrij om het met hun leidinggevende te bespreken als zij hun werk niet goed kunnen doen. 

Verzuim

Ook rondom verzuim zijn verbeterslagen te maken. 15 procent is niet tevreden over de aandacht van de leidinggevende bij verzuim.  Ze vinden dat ze te weinig tijd krijgen om uit te zieken, voelen veel druk om snel weer aan het werk te gaan en ervaren te weinig interesse van de leidinggevende in het herstel. 

In de schoonmaak blijven

Ook over de toekomst in de schoonmaak hebben de respondenten zich uitgesproken: 78 procent van de schoonmakers wil (bijna zeker) blijven werken in de branche, 15 procent weet het nog niet. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn de fijne samenwerking met collega’s, plezier in het werk en contact met klanten. Dat gaat volgens de respondenten nu goed en moet zo blijven.

Lees het hele rapport >>

Lees meer: