Werkgevers zetten vanwege krapte vooral in op behoud personeel

Werkgevers zetten vanwege krapte vooral in op behoud personeel

60 procent van de werkgevers heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Deze werkgevers zetten vooral in op behoud van personeel (76 procent). Ook gaan ze vaak anders werven (69 procent) en nemen ze eerder kandidaten aan die nog opgeleid moeten worden (68 procent). Dit blijkt uit een onderzoek van UWV waar ruim 4000 werkgevers aan meewerkten.

Ondanks de iets verminderde spanning is de krapte op de arbeidsmarkt nog groot. Een derde van de werkgevers heeft veel last van de krapte en 27 procent heeft hier in redelijke mate last van. Werkgevers in het onderwijs, de zorg en de bouw hebben het vaakst veel last van de krapte (respectievelijk 44 procent, 42 procent en 41 procent).

Uitstroom voorkomen

Erica Maurits, arbeidsmarktadviseur UWV, legt uit: "In een krappe arbeidsmarkt is personeelsbehoud belangrijk, want voor werknemers is het makkelijker om over te stappen naar een andere werkgever. Werkgevers die last hebben van de krapte zetten dan ook vooral in op behoud van personeel. Drie op de tien werkgevers ervaren uitstroom van personeel als een probleem. De meeste werkgevers denken bovendien dat personeelsbehoud in 2024 niet makkelijker gaat worden. Bijna vier op de tien werkgevers zetten maatregelen in om uitstroom van personeel te voorkomen. Ze proberen uitstroom vooral tegen te gaan door meer aandacht te hebben voor de werksfeer en sociale contacten, door de financiële beloning te verbeteren en door meer individuele gesprekken te hebben met medewerkers."

Koester je personeel

Bij machinefabriek Drabo in Hardenberg wordt het personeel gekoesterd. Deels omdat personeel in deze sector moeilijk te vinden is, maar vooral omdat het bedrijf zich van oudsher sterk verantwoordelijk voelt voor haar mensen. Renate Meulenkamp-Back, financieel directeur en hoofd HR: "Mijn gouden tip voor andere werkgevers: luister naar je mensen en weet wat er speelt op de werkvloer. En nog belangrijker: neem de tijd voor hen. Soms tobben mensen met een probleem op het werk of in de privésfeer. We zijn verantwoordelijk voor honderd mensen die gezinnen hebben. In een persoonlijk gesprek kun je iemand helpen. Die maatschappelijke taak is voor mij ook onderdeel van goed werkgeverschap. Ik vind dat vanzelfsprekend."

34 oplossingen

Werving van personeel, het anders organiseren van werk en het binden en boeien, ofwel personeelsbehoud, zijn de drie pijlers in de UWV publicatie 34 oplossingen voor personeelstekorten. Het binden en boeien van personeel kan door een aantrekkelijke werkgever te zijn en te investeren in wat werknemers echt belangrijk vinden. In de publicatie worden praktijkvoorbeelden gegeven over hoe werknemers beter te behouden zijn voor de organisatie.

Bron: UWV

Lees meer: