Schoonmakend Nederland: afspraken loyaliteitsbonus en weekendtoeslag naar cao-onderhandelingen 2024

Schoonmakend Nederland: afspraken loyaliteitsbonus en weekendtoeslag naar cao-onderhandelingen 2024

Schoonmaakbranchevereniging Schoonmakend Nederland stelt vakbonden FNV Schoonmaak en CNV Vakmensen voor om de loyaliteitsbonus en weekendtoeslag in te brengen in de volgende cao-onderhandelingen. Er zijn in afgelopen mei al aanvullende afspraken gemaakt over de lonen en de bonden willen nu doorpakken om ook over deze thema's afspraken te maken.

Schoonmakend Nederland stemde in om in gesprek te gaan over het al dan niet maken van afspraken. De voorwaarde is wel dat de uitkomst ook kan zijn dat er geen afspraken gemaakt worden. Fedde Monsma, manager arbeidszaken Schoonmakend Nederland, reageert: “Met de extra loonafspraken van mei 2023 krijgen onze schoonmakers deze cao-periode er in totaal ruim 19 procent bij. Onze werkgevers gunnen onze schoonmakers het extra loon, maar hebben grote moeite de loonstijging door te berekenen aan opdrachtgevers. Extra afspraken over een loyaliteitsbonus of weekendtoeslag zijn daarom nu niet gepast. In de volgende cao-onderhandeling praten we hierover graag verder.”

Snel veranderende wereld

De huidige cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf stamt uit december 2021 en loopt tot 30 juni 2024. De onderhandelingen voor de nieuwe cao starten in maart 2024. Monsma: “Een cao met een lange looptijd die zekerheid en stabiliteit gaf aan onze leden en medewerkers. Echter, de economische realiteit haalde ons in. Medewerkers hadden moeite met het betalen van de boodschappen. Tegelijkertijd constateerden we gezamenlijk dat de forse stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) op termijn gevolgen zou hebben op ons loongebouw en onze concurrentiepositie als aantrekkelijk werkgever ten opzichte van andere sectoren.”

Aanvullende loonafspraken

Met die snel veranderende omstandigheden zijn er dit jaar veel aanvullende afspraken gemaakt om de positie van de medewerkers in de branche te verbeteren. “Naast de eerder afgesproken loonstijgingen, zijn in mei 2023 aanvullende afspraken gemaakt voor nog eens 10,5 procent loonstijging”, gaat Monsma verder. “De totale loonstijging over de contractperiode kwam hiermee uit op 19 procent. Een ongekende stijging waarover onze leden nog steeds flink in gesprek moeten met opdrachtgevers om dit geïndexeerd te krijgen. Ook kwamen partijen overeen dat er tot en met 2024 geen verdere loonstijging zou zijn.”

Onderwerp voor nieuwe cao

De vakbonden willen dus afspraken maken over de loyaliteitsbonus en de weekendtoeslag voor hotels. Dit najaar zijn daarover gesprekken geweest, maar daaruit zijn geen verdere afspraken voortgekomen. Monsma legt uit dat afspraken op deze thema’s niet zouden passen binnen de afspraak dat er tot en met 2024 geen verdere loonstijging zou zijn. “Wel staat de uitnodiging om in het nieuwe jaar met elkaar verder te praten over deze onderwerpen in voorbereiding op het cao-overleg 2024. Met dien verstande dat bevestiging van afspraken alleen kan in het totaal van afspraken die te maken zijn voor een nieuwe cao 2024.”

Lees ook: