Wat betekent Rijnlands organiseren voor schoonmaakmedewerkers?

Wat betekent Rijnlands organiseren voor schoonmaakmedewerkers?

In de gezondheidszorg is het essentieel om constant te streven naar verbeteringen die niet alleen de kwaliteit van zorg verhogen, maar ook de tevredenheid van medewerkers bevorderen. Een benadering die hierbij steeds meer aandacht krijgt, is het concept van Rijnlands Organiseren. Maar wat houdt het in en hoe het kan worden toegepast voor facilitaire medewerkers in de zorg?

Rijnlands organiseren is een besturingsfilosofie, afkomstig uit de traditionele Nederlandse en Duitse praktijken. Het is gebaseerd op de principes verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie. Hierbij is de menselijke maat een gevolg van de wijze waarop je het vormgeeft. Nu heerst, zeker in de zorg, vaak een Angelsaksisch model. Dit kenmerkt zich door een strikte hiërarchie en een focus op winstmaximalisatie.

Facilitaire medewerkers cruciale rol

Facilitaire medewerkers spelen een cruciale rol in zorginstellingen. Zij zorgen voor een schone, veilige, efficiënte en comfortabele omgeving voor patiënten en personeel. Het toepassen van Rijnlands Organiseren kan hun werkervaring verbeteren en bijdragen aan een betere zorgomgeving op de lange termijn. Dit kun je op verschillende manieren bereiken:

  1. Empowerment van medewerkers: Geef facilitaire medewerkers meer autonomie en verantwoordelijkheid in hun dagelijkse taken. Moedig hen aan om initiatief te tonen en bij te dragen aan het verbeteren van processen en procedures binnen hun werkgebied.
  2. Teamwerk en samenwerking: Stimuleer samenwerking tussen facilitaire teams en andere afdelingen binnen de zorginstelling. Door een gezamenlijk doel na te streven en informatie te delen, kunnen medewerkers effectiever werken en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.
  3. Verbinding: Facilitair medewerkers ondersteunen de frontlinie in het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Om dat te kunnen moeten ze aansluiten bij de behoeftes van de frontlinie. En dat kun je alleen doen als je verbinding weet te maken. Het is dus belangrijk het maken van verbinding als expertise zien en er waarde aan toe te kennen. Dat geeft al een andere bril om naar de organisatie te kijken.
  4. Continu leren en verbeteren: Bied ook de facilitaire medewerkers training en ontwikkelingsmogelijkheden aan. Zodat zij hun vaardigheden kunnen verbeteren en zich kunnen aanpassen aan veranderende behoeften binnen de zorgsector. Moedig een cultuur van continu leren en verbeteren aan om te blijven streven naar constant ontwikkelen.
  5. Patiëntgerichte dienstverlening: Help facilitaire medewerkers het belang te begrijpen van hun rol bij het creëren van een positieve ervaring voor patiënten. Moedig hen aan om empathisch te zijn en oog te hebben voor de behoeften en wensen van patiënten tijdens hun werkzaamheden.

Gerichte aanpak

Succesvol ontwikkelen van Rijnlands Organiseren vereist een gerichte aanpak, samen met alle medewerkers. Dat doe je door het te hebben over de principes en hoe deze kunnen worden toegepast in ieders dagelijkse werkzaamheden. Enkele strategieën om dit te bereiken zijn:

  1. Basis besturingsfilosofie: Ga je met een kerngroep eerst verdiepen in wat Rijnlands Organiseren is. Het is namelijk geen (leiderschaps-)cursus van een paar dagen met een bijpassend stappenplan, waarna je kunt gaan implementeren en uitrollen. Het is een keuze die bepalend is voor alle besluiten die je vanaf dat moment neemt. Zodra je die beslissing hebt genomen, gaat de organisatie, en daarmee iedereen in die organisatie, zich in die richting ontwikkelen. Het is raadzaam vanaf de start een kernteam te benoemen om intern de kennis en de kunde te ontwikkelen om het gedachtegoed te blijven vasthouden.
  2. Educatie en training: Organiseer workshops, seminars en trainingssessies waarin de principes van Rijnlands Organiseren worden uitgelegd en besproken. Zorg ervoor dat medewerkers de kans krijgen om vragen te stellen en praktische voorbeelden te bespreken die relevant zijn voor hen.
  3. Praktische toepassing: Moedig medewerkers aan om de principes van Rijnlands Organiseren toe te passen in hun dagelijkse taken en besluitvormingsprocessen. Bied ondersteuning en begeleiding om hen te helpen eventuele uitdagingen te overwinnen en succesvol te zijn in hun nieuwe benadering. Organiseer voor nieuwe medewerkers kennismakingssessies wat het inhoud om bij een Rijnlandse organisatie te werken.
  4. Leiderschapsontwikkeling: Investeer in de ontwikkeling van leiderschapscapaciteiten bij teamleiders en supervisors. Zo kunnen zij medewerkers effectief ondersteunen bij het omarmen van Rijnlands Organiseren. Train hen om een ​​cultuur van vertrouwen, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid te bevorderen binnen hun teams.
  5. Feedback en evaluatie: Zorg dat medewerkers betrokken blijven bij het ontwikkelen van het gedachtegoed. Investeer in zoveel mogelijk interne medewerkers om het gedachtegoed intern te verspreiden, warm te houden en vast te houden.

Verbeteren werkomgeving en effectiviteit

Rijnlands Organiseren biedt een waardevol kader voor het verbeteren van de werkomgeving en het verhogen van de effectiviteit van facilitaire medewerkers in de zorg. Door medewerkers de regie te laten behouden, vertrouwen te geven, samenwerking te stimuleren en een cultuur van continu leren en verbeteren te bevorderen, kunnen zorginstellingen een omgeving creëren waarin medewerkers en cliënten gedijen. En de kwaliteit van de zorg en alles daaromheen voortdurend wordt verbeterd.

Bron: FMG

Lees meer: