Nestlé en Van Duijnen vinden elkaar op thema duurzaamheid

Nestlé en Van Duijnen vinden elkaar op thema duurzaamheid
Paul Kragten, eigenaar Van Duijnen Koffie en Paul Bommeljé, directeur van Nestlé Professional Nederland.

Het Almeerse bedrijf Van Duijnen Koffie en Nestlé Professional Nederland, de business-to-business tak van 's werelds grootste voedingsmiddelenbedrijf Nestlé, zijn al jaren partners in business. Ze zitten samen bij de klant aan tafel en vinden daar samen het antwoord op de vraag. En die vraag houdt steeds vaker verband met het thema duurzaamheid, zoals bij de Floriade Expo 2022 dat volledig in het teken staat van 'Growing Green Cities'.

“Hoelang we precies samenwerken? Dat weet ik niet exact. Maar ik zit al meer dan twintig jaar bij Van Duijnen en vanaf het begin werken wij al samen”, vertelt Paul Kragten, eigenaar Van Duijnen Koffie. Paul Bommeljé, directeur Nestlé Professional Nederland, lacht. “En ik zit al vijftien jaar bij Nestlé en ook ik blijf dit antwoord schuldig.”

De perfecte combinatie

Het is duidelijk; de relatie tussen beide bedrijven is bestendig, duurzaam. “We vinden elkaar bij de klant en samen vullen we de vraag in. Zo is Van Duijnen preferred NESCAFÉ-dealer, wat betekent dat zij de NESCAFÉ-koffiemachines plaatsen, onderhouden en voorzien van NESCAFÉ-koffie”, aldus Bommeljé.

Kragten knikt instemmend. “Nestlé is een multinational, terwijl wij juist alleen in Nederland opereren. Dat is de perfecte combinatie. We zitten samen aan tafel en zoeken samen naar de juiste oplossing voor de veranderende vraag.”

Wij overzien de grote wereldwijde trends en gelukkig worden we daarnaast lokaal gevoed door onze preferred dealers als Van Duijnen”

Hij ondersteunt het met een voorbeeld. “Wij hebben Nestlé aangespoord om de introductie van koffiebonen in Nederland te versnellen. Dat heeft Nestlé in Nederland vervolgens goed opgepakt. Door onze gezamenlijke aanpak kunnen wij aan deze groeiende trend voldoen door onze klant en consument centraal te stellen. Nestlé Professional levert nu dus ook al jaren met veel plezier NESCAFÉ koffiebonen aan Van Duijnen.”

Lokaal gevoed

Bommeljé erkent dat dit niet altijd eenvoudig is geweest. “Maar wij horen graag van onze partners waar het sneller, beter of anders kan. Wij overzien de grote wereldwijde trends en gelukkig worden we daarnaast lokaal gevoed door onze preferred dealers als Van Duijnen. Voor ons betekent een partnership het beste in elkaar naar boven halen.”

Kritisch zijn

Het zorgt ervoor dat zowel Bommeljé als Kragten de relatie tussen Van Duijnen en Nestlé Professional als duurzaam typeren. “Maar, we zijn ook kritisch naar elkaar en dat is alleen maar goed, legt Bommeljé uit. “Koffie is misschien wel het meest besproken onderwerp op kantoor. Het is, als het om koffie gaat, dan ook niet altijd eenvoudig om de eindklant tevreden te stellen.”

Wat is de beste oplossing? Dat gaat om meer dan alleen de koffie”

“Een facilitair manager mag één keer in de vijf jaar zijn koffievoorziening aanpassen", vult Kragten aan. "Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, is ervaring nodig die wij als partners kunnen bieden. Wat is de beste oplossing? Dat gaat om meer dan alleen de koffie. Denk hierbij aan een betrouwbare koffiemachine, een sfeervolle koffiecorner, het onderhoud en de technische service. Samen met Nestlé Professional adviseren wij daarin. En wij kunnen dit ook allemaal invullen.”

Relevante insights

Het is het totale plaatje, zegt Bommeljé. “Het voordeel van een lokale dealer is dat deze ons flexibel maakt. We kunnen sneller schakelen. Maar denk ook aan het delen van relevante insights over bijvoorbeeld het nieuwe werken. Hoe pakken we dit aan? Dat verschilt per klant. Het helpt daarbij dat Nestlé over zeer goede kennis en data beschikt en dit deelt met partners als Van Duijnen. Daarnaast is de samenwerking met een lokale partner ook aanzienlijk duurzamer; de afstanden tot de klanten zijn namelijk altijd beperkt. Dat scheelt bijvoorbeeld veel transportkilometers en dat vermindert weer de CO2-uitstoot.”

Duurzaamheid begint bij de innerlijke drive. Ik heb mijn huis bijvoorbeeld volledig verduurzaamd”

Meer geven dan verbruiken

Duurzaamheid is een heel belangrijk speerpunt in de relatie, zo blijkt uit de woorden van Bommeljé. “Wij als Nestlé willen meer aan de planeet teruggeven dan dat we verbruiken, ook om de toekomst van een product als koffie veilig te stellen. Als grootste koffieproducent ter wereld kunnen wij daarin een verschil maken. Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat de koffieboeren een goed leven leiden, eerlijk worden behandeld en goed worden opgeleid. Daarnaast is het noodzakelijk om de hulpbronnen van onze planeet te helpen beschermen en herstellen. Dit vraagt om een verandering in denken en handelen en daarvoor stellen we harde doelen. Zo heeft Nestlé zich gecommitteerd om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen en uiterlijk in 2050 helemaal geen broeikasgassen meer uit te stoten. Daarnaast wordt al bijna 85% van onze koffie onafhankelijk gecontroleerd en verantwoord geproduceerd, zodat we weten waar het vandaan komt en hoe het is verbouwd. Er is nog veel te realiseren, maar we zijn op de juiste weg om ons doel van 100% verantwoord verbouwde koffie tegen 2025 te bereiken.”

Innerlijke drive

Het sluit aan bij de gedachtegang van Van Duijnen. “Duurzaamheid begint bij de innerlijke drive. Ik heb mijn huis bijvoorbeeld volledig verduurzaamd en onze buitendienst medewerkers rijden allemaal een elektrische auto. Daarnaast zijn we inmiddels gehuisvest in een kleiner, duurzaam pand. Duurzaam en circulair ondernemen doe ik vooral vanuit idealisme. En nee, het hoeft niet altijd iets op te leveren, het mag wat mij betreft ook wat kosten. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij al jaren meer CO2-uitstoot compenseren dan dat we verbruiken. Al deze duurzame initiatieven komen voort uit ons MVO programma Samen Verantwoord.”

Duurzaamheid: de rode draad

Overigens merkt Kragten wel op dat klanten een duurzaam gedachtegoed meer en meer verlangen van hun partners. “Neem de Floriade Expo 2022, waar wij samen met Nestlé Professional de koffievoorziening voor onze rekening nemen. Daar is duurzaamheid de rode draad.”

Ik raad iedereen aan om de Floriade te bezoeken. Niet één keer, maar meerdere keren”

De wereldtuinbouwtentoonstelling staat namelijk volledig in het teken van duurzaamheid met als thema ‘Growing Green Cities’. Met dit thema presenteert de Floriade allerlei oplossingen die nodig zijn om steden groener, gezonder en leuker te maken. Kragten: “Ik raad iedereen aan om de Floriade te bezoeken. Niet één keer, maar meerdere keren. Het is fantastisch om te zien hoeveel goede initiatieven er zijn. En wij dragen daaraan samen met Nestlé Professional ook ons steentje bij met duurzame koffie en energiezuinige koffiemachines.”

Samen invulling geven aan duurzaamheid

Bommeljé vult aan. “Het is ook mooi dat wij daar samen invulling aan hebben gegeven. Van Duijnen als lokale ondernemer uit Almere en wij als multinational. Samen vinden wij dat de verduurzaming moet versnellen en door intensief samen te werken en elkaar waar mogelijk te versterken of aan te sporen, geven wij vorm en inhoud aan onze ambitie. Nu en in de toekomst. Op de Floriade en voor al onze klanten en relaties in Nederland.”

Plant mee met NESCAFÉ

Nestlé Professional werkt samen met Stichting Hoopheggen en wil hiermee een bijdrage leveren aan de verbetering van de Nederlandse biodiversiteit. Dit doen ze door de komende maanden voor elke geplaatste NESCAFÉ koffiemachine bij bedrijven tweeënhalve meter heg te plaatsen en zelf ook deze heggen mee te planten. 

Dit artikel is gesponsord door Nestlé Professional