Verkiezingen 2024: standpunten politieke partijen over loondoorbetaling bij ziekte

Verkiezingen 2024: standpunten politieke partijen over loondoorbetaling bij ziekte

Over ruim een week gaan we weer naar de stembussen. Goed dus om te weten waar de verschillende partijen staan met belangrijke zaken voor ondernemers. Zoals de loondoorbetaling bij ziekte. Het project Loondoorbetaling bij Ziekte van MKB-Nederland en VNO-NCW heeft een analyse gedaan van de verkiezingsprogramma's van de grootste politieke partijen om inzicht te geven in hun standpunten op dit onderwerp.

Het onderwerp komt terug in veel partijprogramma’s, dus er valt een goede vergelijking te maken. De huidige loondoorbetaling bij ziekte beslaat twee jaar. Partijen die dit willen terugbrengen zijn de SGP, FVD, JA21, NSC en BVNL. SGP wil de termijn terugbrengen naar anderhalf jaar. FVD, JA21 en NSC willen de termijn verkorten tot enkel één jaar, waarbij de laatste als voorwaarde heeft dat het UWV een jaar langer loondoorbetaling moet kunnen opleggen als werkgevers hun re-integratieverplichtingen onvoldoende zijn nagekomen. BVNL ziet dat ene jaar ook niet zitten en wil de loonbetalingsplicht voor de werkgever terugbrengen naar zes maanden.

Mkb werkgevers steunen

Niet alle partijen zetten in op het verkorten van de loonbetalingstermijn, maar ondersteunen mkb werkgevers liever op een andere manier. Bijvoorbeeld door de financiële en administratieve lasten te verminderen. Zo lezen we in het verkiezingsprogramma van GroenLinksPvdA dat ze de middelen willen verhogen voor de verzuim- en ontzorgverzekering die mkb’ers verzekert tegen de kosten van loondoorbetaling, die helpt met de re-integratieverplichtingen en die administratie uit handen neemt. Daarnaast willen ze de premie verlagen die kleinere werkgevers betalen voor arbeidsongeschiktheid. CU wil de regels rond loonbetaling bij ziekte aanpassen om het risico voor kleinere werkgevers te verlagen om mensen in vaste dienst te nemen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, specificeert de partij niet. Ook VVD wil kleinere werkgevers tegemoet komen, omdat ziekte voor hen nu een te groot risico vormt. In dat kader zetten ze in op het doorzetten van de ingezette hervorming van de loonbetalingsregels. Zo wordt het aannemen van werknemers aantrekkelijker en wordt de bureaucratie verminderd.

Andere oplossingen

BVNL wil niet alleen de loonbetalingstermijn verkorten naar een halfjaar, maar betoogt dat daarna de overheid de loonbetaling moet overnemen. Zo wordt de last voor de werkgever verminderd. DENK zit in dezelfde richting te denken. Die partij stelt een collectief vangnet voor voor mkb’ers om de loonbetaling bij ziekte te betalen. Partijen die geen standpunt innemen op dit onderwerp, zijn CDA, PvdD, BBB, BIJ1, SP, Volt en PVV.

Project Loondoorbetaling bij Ziekte

Ziekte is een risico voor werkgevers en zeker voor kleinere werkgevers kan ziekte van werknemers veel impact hebben. Om het voor hen inzichtelijker te maken zijn MKB-Nederland en VNO-NCW het project Loondoorbetaling bij Ziekte gestart onder het motto 'loondoorbetaling bij ziekte, daar word je beter van'. Op de website van het project lezen werkgevers wat belangrijk is om te weten en welke (verzekerings)mogelijkheden er zijn. Ook lees je hier ervaringsverhalen van andere ondernemers.

Lees ook: