Ruim de helft van de schoonmakers voelt zich verbonden met hun werkgever

Ruim de helft van de schoonmakers voelt zich verbonden met hun werkgever

Oudere werknemers van boven de 35 jaar voelen zich vaker verbonden met het bedrijf waarvoor ze werken dan jongere mensen. Zo blijkt uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.

In totaal gaf 69 procent van de deelnemers aan het onderzoek aan dat ze zich verbonden voelen met het bedrijf waar ze werken. Dat gevoel van verbondenheid neemt dus toe met de leeftijd. Het minst verbonden voelen de 15 tot 25 jarigen zich met 60 procent. De mensen in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar voelen zich het meest verbonden met 77 procent. Van de werknemers tussen de 45 en 55 jaar voelt 73 procent zich verbonden.

Langer bij het bedrijf

Leeftijd is niet de enige factor die invloed heeft op het gevoel van in verbinding staan met de werkgever. Zo voelen mensen die langer bij een bedrijf werken zich ook meer verbonden. Al zou dat natuurlijk ook andersom kunnen werken: ze voelen zich meer verbonden en blijven er dus langer werken. Oudere werknemers zijn vanzelfsprekend ook in hogere mate langer bij een bepaald bedrijf werkzaam dan jongere werknemers.

Managers voelen zich verbonden

Binnen het bedrijf zijn het voornamelijk de algemeen directeuren die zich verbonden voelen met 94 procent. Ook onder productieleiders in de industrie en de bouw met 87 procent, managers in het onderwijs met 86 procent, managers in de verkoop en marketing met 84 procent en managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening met 84 procent is het gevoel van verbinding hoog.

Verbondenheid schoonmaakmedewerkers

Werknemers lager in de hiërarchie voelen zich een stuk minder verbonden met het bedrijf. Denk aan laders, lossen en vakkenvullers (51 procent), chauffeurs (54 procent) en schoonmaakmedewerkers (57 procent). Van invloed op het gevoel van verbondenheid is de mate van autonomie die mensen ervaren in hun werk. Werknemers die lage taakeisen en een hoge autonomie ervaren, voelen zich het meest verbonden.

Lees ook: